Frisk luft - enkelt

Det minsta, tystaste och effektivaste decentraliserade ventilationssystemet i sin klass.

SmartFan®

  Spela produktfilmen 

Image Wave

Bra ventilation är mer än bara frisk luft. Det är grunden för att må bra hemma. Att andas frisk luft full av syre minskar stress och gör att vi mår bättre.

Säkerhet och skydd som positiva aspekter på decentraliserad bostadsventilation underskattas ofta. Att aldrig behöva öppna ett fönster är dock en stor fördel. Tänk dig att du aldrig behöver oroa dig för om du stängde alla fönster när du lämnade huset! - speciellt under semestern! Ännu viktigare är skyddet av små barn, för vilka ett öppet fönster innebär risk för olyckor.

NU ÄR DET DAGS ATT TÄNKA I NYA BANOR

Lågenergihus är otänkbara utan modern ventilationsteknik. Automatisk ventilation är ett måste när man bygger ett hus för framtiden. Dagens byggmaterial isolerar ett hus så effektivt att föroreningar och fukt inte längre tränger ut på utsidan av sig själva. Otillräcklig ventilation resulterar i fuktiga rum och mögel kan till och med börja utvecklas. Genom att reglera inomhusklimatet kan du bidra till att bevara byggnadens struktur samtidigt som värdet ökar på fastigheten.

Glöm alla fördomar om att ett ventilationssystem är komplicerat att installera och kräver mycket underhåll. getAirs moderna ventilationssystem övertygar med sin enkla men högeffektiva teknik. Tack vare sin kompakta design och plug-in-princip krävs liten insats för att installera dem. Den modulära design gör filterbytet väldigt enkelt. Och beprövad teknik garanterar en lång livslängd.

Välkommen till ett revolutionerande ventilationssystem

SmartFan

getAir leder en ny generation systemlösningar för decentraliserad bostadsventilation med värmeåtervinning. Dessa innovativa system representerar vår kärnkompetens, byggd och utvecklad under de senaste åren.

SmartFan® är resultatet av många års forskning och utveckling. GetAir-tekniken är baserad på innovativa komponenter som dämpar ljudet, optimerar luftflödet och sist men inte minst återvinner värme. Men prestanda är inte allt: bara när effektiv teknik möter kompakt design och användarvänlighet blir det en perfekt kombination.

Du kan lita på SmartFan®-tekniken

Med SmartFan®-sortimentet erbjuder getAir ett komplett decentraliserat ventilationssystem för hela bostaden. Med diskret design smälter det in i bostadsmiljön och är unikt på marknaden när det gäller både optimalt luftflöde och minimala ljudnivåer.

SmartFan® installeras efter behov i alla rum där frisk luft behövs, t.ex. vardagsrum, sovrum och lekrum. SmartFan® ventilation omfattar minst två enheter som arbetar parvis, styrs av en enda styrenhet. För att installera en SmartFan® är allt som behövs ett borrat hål genom ytterväggen.

Upplev SmartFan®-tekniken

Fläkten suger ut varm, använd luft i 70 sekunder.

Den keramiska värmeväxlaren lagrar värmen från den utgående luften tills maximal kapacitet uppnås.

Fläkten ändrar sedan riktning och transporterar frisk uteluft in i rummet. Den kalla friska luften värms upp av den tidigare lagrade värmen.

När den lagrade värme frigörs in i den omgivande luften, ändrar fläkten riktning igen och en ny cykel börjar.

Interaktiv 360° vy


0%
  Flytta reglaget,
  för att rotera 360° grafiken

  SmartFan® Styrpaneler

  via väggpanel eller en smart app


  App styrning

  App styrning

  I framtiden kommer du att kontrollera alla funktioner för din bostadsventilation via en smartphone-app. Det intuitiva gränssnittet erbjuder alla funktionerna i TOUCH-kontrollen.
  Läs mer...

  TOUCH Styrpanel

  TOUCH Styrpanel

  Ett fingertryck på TOUCH-styrpanelen är allt du behöver för att välja fläkthastighet för valda zoner. De sex fördefinierade driftslägena kan enkelt väljas för varje zon.
  Läs mer...

  LED Styrpanel

  LED Styrpanel

  Den prisvänliga LED styrpanelen har bara fyra knappar, vilket gör det mycket enkelt att välja fläkthastighet och driftslägen.
  Läs mer...

  TOUCH Styrpanel

  Prova vår intuitiva styrenhet nu!


  Touch Steuerung

  TOUCH-styrpanelen övertygar med sex smarta lägen, vilket säkerställer behovsstyrd och optimal ventilation.

  Välj ett läge på styrenheten och få reda på mer.

  Värmeåtervinning - Eco mode

  Värmeåtervinning - Eco mode

  Systemet ändrar luftflödesriktningen parvis i ett intervall på 70 sekunder så att värmeåtervinningen säkerställs. Värmeåtervinningsgraden är upp till 91%.

  Vädringsläge

  Vädringsläge

  För att uppnå en snabb och dragfri ventilation av bostaden, körs systemet i bara en riktning i händelse av tillfälligt ökad luftfuktighet eller CO2-koncentration.

  Insomningsläge

  Insomningsläge

  Ger dig möjlighet att somna utan störning. Fläkten stängs av i en timme och fortsätter sedan att köra automatiskt i det sist gjorda inställningsläget. På så sätt kan du sova bekvämt, medan SmartFan® tillför tillräckligt med syre.

  Automatiskt läge

  Automatiskt läge

  Det automatiska läget är tillgängligt så snart en fläkt är utrustad med sensorer. Med det automatiska läget kan systemet styras helt automatiskt för temperatur och fuktighet.

  Party läge

  Party läge

  I partyläget ventileras bostaden med maximal effekt. Som ett resultat kan den ökade efterfrågan på frisk luft optimalt täckas av det ökade antalet personer.

  Power-läge

  Power-läge

  I tvångsventilationsläge kör systemet på högsta fläkthastighet i värmeåtervinningsläget i minst 15 minuter och upp till 5 timmar

  Det är ditt val:
  en TOUCH- eller LED-styrpanel

  Enkelt att byta tack vare innovativt plug-in system!


  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide
  Montage Slide

  De flexibla styrenheterna är utformade som moduler, vilket ökar flexibiliteten. Ramen och kontrollpanelen kan placeras i basdelen utan verktyg. På så sätt kan du enkelt uppgradera från en LED-styrpanel till en multifunktionell TOUCH-styrpanel - helt efter dina behov.

  Ventilation genom zonreglering

  Den intelligenta TOUCH-styrpanelen anpassar sig perfekt till dina behov.


  Zonen Beispiele
  1
  2
  3
  Komptaktlösung
  Tak
  Fönster/fasad lösning
  Avgasrör
  Källar lösning

  Alla produkter i korthet

  Den rätta lösningen för varje tillfälle!

  Förutom vår topp produkt för decentraliserad bostadsventilation SmartFan®, finns i sortimentet också easyFan och ObjectFan. Baserat på SmartFan-tekniken har de liknande egenskaper. Huvudskillnaden ligger i deras respektive kontrollsystem. Medan SmartFan har sin flexibla multifunktionella TOUCH-styrpanel, har easyFan och ObjectFan fokus på grundläggande funktioner med styrpanelerna PUSH och EASY.


  Översikt styrpaneler

  SmartFan -
  Intelligent och mångsidig

  SmartFan

  easyFan -
  Bästa pris-prestanda förhållande

  easyFan

  ObjektFan -
  Designad för projekt som bara kräver frisk luft

  DesignFan S
  APP Steuerung done close close
  TOUCH Steuerung done close close
  LED Steuerung done close close
  PUSH Steuerung close done done
  easy Steuerung close done done

  Din behöriga lokala partner


   

  Nyhetsbrev